Loading, please wait.

Öğrenci Davranış Usul ve Esasları

İbn Haldun Üniversitesi (“Üniversite”) Yönetimi, öğrencilerin davranış usul ve esaslarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Öğrencilerin, bu yönetmelikte yer alan ve üniversite öğrenimleri sürecinde geçerli olan Usul ve Esaslara vakıf olmaları gerekmektedir.  

Üniversitesi’nin davranış Usul ve Esasları, tüm öğrencilerin üniversite eğitim hayatı boyunca güvenli ve adil koşullar altında eğitim-öğretimlerini sürdürmelerini ve özgür oldukları bir ortamı sağlamayı amaç edinmektedir.

Davranış kural ihlalleri meydana geldiğinde ise, Üniversite her ihlali ciddi ve önemli bir sorun olarak ele alacaktır, çünkü her ihlal, öğrencilerin bireysel yaşamlarını ve İbn Haldun Üniversitesi topluluğunun ortak yaşamının huzurunu bozmaktadır. Üniversite’nin kampüste olan, olmayan veya kayıt yaptıran her bir öğrenciden beklentisi olgun ve yaşlarının gerektirdiği sorumlu bir şekilde davranmalarıdır.

Davranış Usul ve Esasları her türlü suistimal veya davranışı açıkça belirtmemiş olabilir, bu sebeple öğrencilerden her zaman sağduyulu davranmalarını beklemekteyiz. 

İbn Haldun Üniversitesi’nin öğrencileri, toplum için sorumlu, saygılı ve anlayışlı bireyleridir ve bu temelde hareket etmelidir.

Ayrımcılık ve Taciz

Irk, renk, cinsiyet, cinsel kimlik, din, mezhep, ulusal köken, yaş, soy, engellilik veya kanunlarla korunan herhangi bir esasa dayalı hakkın ayrımcılığa uğraması İbn Haldun Üniversitesi ilke ve politikalarına aykırıdır. 

İbn Haldun Üniversitesi, taciz ve ayrımcılığın olmadığı güvenli ve özgür öğrenme ortamını oluşturmayı amaçlamaktadır. Buna göre, bir kişinin cinsiyeti, medeni durumu, ırkı, rengi, etnik veya ulusal  kökeni, yaşı, fiziksel veya zihinsel engelliliği dini veya yasal olarak korunan hakların herhangi bir ötekileştirilme davranışına maruz bırakılması yasaktır. Üniversite, külliye içerisinde herhangi bir ayrımcılık, taciz (cinsel şiddet ve saldırı dahil) müsamaha göstermeyecektir. Gerekli hallerde disiplin kuralları uygulanacaktır.

Cinsel Taciz

Sözle, beden diliyle veya her türlü iletişim aracıyla gerçekleştirilen, kişinin cinsel özgürlüğünü ihlal eden, rızasına dayanmayan cinsel içerikli davranışların tümü cinsel tacizdir. Laf atmak, istenmediği halde cinsel içerikli konuşmalar yapmak, öpücük atmak, cinsel içerik paylaşmak vb. davranışlar cinsel taciz örnekleridir.

Cinsel şiddet, cinselliğin kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak ve cezalandırmak amacıyla bir şiddet aracı olarak kullanılmasıdır.

Cinsel saldırı, kişinin rızası olmaksızın elleme, dokunma, sarılma gibi beden dokunulmazlığını ihlal eden davranışların tamamı cinsel saldırıdır. Penetrasyon veya benzer biçimde zorlamalar cinsel saldırının sadece bir türüdür. İstenmeyen her hangi bir temas cinsel saldırı kapsamına girer.

Yukarıda açıklanan durumlarda (cinsel taciz, cinsel şiddet, cinsel saldırı) durumlarda üniversite YÖK öğrenci disiplin yönetmeliğinde belirtilen; iki yarı yıl okuldan uzaklaştırma ya da öğrencinin kurum ile ilişiğinin kesilmesi cezaları uygulama yetkisine sahiptir. (Detaylı bilgi için YÖK disiplin mevzuatı: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230209-1.htm)

Flört Şiddeti ve Israrcılık

Flört şiddeti, sevgililik ilişkisi içerisinde fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve dijital şiddet içeren davranışlarda bulunulmasıdır. Taraflardan birinin diğerine şiddet göstererek kişi üzerinde egemenlik kurması, onu kontrol etmesi ve diğer kişiye güç uygulamasıdır.

Israrlı takip, sevgili veya herhangi biri tarafından ısrarlı biçimde sürekli izlenmek ve takip edilmektir. Takip davranışı, korku uyandırmayı, gözdağı vermeyi ve güvencesiz hissettirmeyi hedefler. 

Eski sevgilinin, arkadaşın haber vermeden veya davet edilmeden eve, okula, kişinin bulunduğu mekana gelmesi, kişinin karşısına çıkması, sürekli hediye, çiçek vb. alması veya göndermesi, arkadaş çevresi aracılığıyla iletişim kurması ve kişi ile ilgili bilgi almaya çalışması ısrarlı takip davranışı örnekleridir.

Flört şiddeti ve ısrarlı takip uygulayan kişiler hakkında gerekli disiplin kararları uygulanır.

Psikolojik Şiddet

Duygusal güç veya ihtiyaçlar, kişiyi, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak, cezalandırmak amacıyla kişiye zarar verme aracı olarak kullanılıyorsa “psikolojik şiddet” uygulanıyor demektir. 

Fiziksel şiddetin aksine psikolojik şiddeti tarif etmek ve sınırlarını belirlemek daha zordur. Psikolojik şiddet; bir kişi ya da grubun belirli bir kişiye karşı yaptığı ve kişiyi psikolojik olarak alt etmek ve bilişsel-düşüncesel becerilerini bozmak için uyguladığı tüm davranış kalıplarını içerir. 

Alay etme, dışlama, aşağılama, görmezden gelme, yetersiz hissettirme, önemsiz hissettirme gibi davranışlar en yaygın psikolojik şiddet örneklerindendir. 

Psikolojik şiddet kişilerde kimi zaman fiziksel şiddetten daha çok zarar bırakmakta ve uzun süreli hasarlar oluşturabilmektedir. Mağdur kişilerde stres, depresyon ve anksiyete gibi birçok psikolojik problem ortaya çıkarabilir. 

Psikolojik şiddete maruz kalan kişi kendisini çıkışı olmayan bir yolda, çaresiz hissedebilir. Şiddet mağduru olmalarına rağmen kendilerini suçlu hissederler.

Psikolojik şiddete maruz kalan bireyde bir süre sonra; yalnızlık, korku, öz güven eksikliği, huzursuzluk ve aşırı gerginlik gibi belirtiler düzenli olarak görülmeye başlar. Duygusal şiddet uzun süre devam ederse kişide travma sonrası stres bozukluğu ve akut stres bozukluğu gibi psikolojik hastalıklar görülebilir. 

Psikolojik şiddet uygulayan kişiler hakkında gerekli disiplin kararları uygulanır.

Fiziksel Şiddet

Bedensel güç veya üstünlük, bir şiddet aracı olarak hedef olarak belirlenen kişiyi kontrol etmek, denetlemek, küçük düşürmek, aşağılamak veya cezalandırmak amacıyla kullanıldığında “fiziksel şiddet” ortaya çıkmış demektir. 

Yumruk atmak, tokat atmak, ısırmak, boğmak, tekmelemek, bıçakla yaralamak, kafasına sandalye fırlatmak fiziksel temas içeren şiddet biçimlerine örnektir. 

Bağırmak, yumrukla tehdit etmek, korkutucu şekilde bakmak, kapıyı tekmelemek, eşya kırmak, sağlık sorunları olduğunda doktora gitmesine izin vermemek ise sindirmek amacıyla fiziksel üstünlük kullanılarak uygulanan şiddet biçimlerine örnektir.

Fiziksel şiddet uygulayan kişiler hakkında gerekli disiplin kararları uygulanır.

Bağımlılıklar

İbn Haldun Üniversitesi, alkol, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılıklarının kişisel çabayla kolayca çözülemeyen ve profesyonel yardım ve tedavi gerektirebilecek hastalıklar olarak değerlendirmektedir. 

Alkol, uyuşturucu madde veya teknoloji bağımlılığı sorunları olan öğrenci, akademisyen veya üniversite çalışanı üniversite tarafından sağlanan psikolojik danışmanlık ve revir hizmetlerinden yararlanmaları konularında bilgilendirilir ve teşvik edilir.

Mobbing

İş yerinde meydana gelen psikolojik şiddet kendisini “mobbing” olarak gösterir.

Mobbing; karşıdaki kişiyi taciz etmek, rahatsız etmek, üzerinde aşırı baskı kurup sıkıntı vermek gibi anlamlara gelmektedir. 

Mobbing mağduru kişinin iş ortamında sürekli sözü kesilebilir ve görevlerini yapmasının önüne engeller koyulabilir. Sürekli eleştiriye ve suçlanmaya maruz kalır. 

Mobbing; mevcut gücün ya da pozisyonun kötüye kullanılarak; sistematik olarak psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, aşağılama, tehdit gibi şekillerde tecelli eden duygusal bir saldırı olarak nitelendirilebilir.

Kişinin saygısız ve zararlı bir davranışın hedefi olmasıyla başlayıp; işverenin ima ve alay ile karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeyi de içeren saldırgan bir ortam yaratarak onu işten çıkmaya zorlamasıdır. Yaş, cinsiyet, ırk ayrımı olmaksızın kişiyi iş yaşamından dışlamak amacı ile kasıtlı olarak yapılır. 

Mobbing uygulayan kişiler hakkında gerekli disiplin kararları uygulanır.