Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Araştırma ve Uygulama Merkezi

Grup Çalışmaları

Grup Çalışmaları, yaşanan güçlükleri benzer sorunlar yaşayan diğer öğrencilerle birlikte güvenli bir ortamda aşma fırsatı sağlar. Öğrencilerin danışmanlık amacıyla başvurularında sundukları başvuru nedenleri, talep ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak grup çalışmaları organize edilecektir. Grup çalışmaları birim uzmanları ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Yüksek Lisans Programı’nda uzmanlık eğitimi alan danışmanlar tarafından gerçekleştirilebilir.

Grup çalışmaları birkaç farklı şekilde gerçekleştirilebilir:

♦ Tek oturumluk atölyeler: Belli temalara (zaman yönetimi, stresle baş etme vb.) odaklanan; 12-24 kişilik gruplara yönelik; hem teorik hem de uygulamalı içeriği olan tek seferlik grup çalışmalarıdır.

♦ Uzun süreli grup çalışmaları: Kişinin kendisini tanımasını ve anlamasını; gruptaki diğer kişilerle destekleyici ilişki kurmasını amaçlayan; sanat terapisi, drama vb. yöntemlerden yararlanan 4 – 8 oturumluk; 6-12 kişilik gruplara yönelik; her hafta belli saatlerde düzenli katılım gerektiren çalışmalardır.

Grup üyelerinin uyması gereken çeşitli prensipler vardır: Gizlilik, farklılıklara saygı, diğer grup üyelerini dinlemek, gönüllü katılım ve paylaşım vb.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur